A yesterday thing

Now my love is gone
No more weaking up next to her
Yes yesterday was wrong
Now I am know for sure

She is a yesterday thing
A yesterday thing
She is my yesterday thing
Yust let me sing

Now she left me for my mood
Never comming back again
Yes yesterday was good
Now I have to cut the chain

She is a yesterday thing
A yesterday thing 
She is my yesterday thing
Playing this string

I will walk a nother way
And never going back
Yesterday was yesterday
Now I have to find my track

I am a yesterday thing
Yust a yesterday thing
Cutting this string 

She is a yesterday thing (repeat)
A yesterday thing
A yesterday thing

Advertentie

Echte liefde

Dagboek notes 11-3
Agape betekent Gods liefde. Een liefde dat alle liefde te boven gaat. Het is niet uit te leggen laat staan te bevatten. Toch ga ik een poging wagen om Zijn liefde te beschrijven. Voor mij is Gods liefde zichtbaar door geduld, daar waar ik ongeduldig ben. Hij is de rust, daar waar ik me onrustig voel. Hij breekt de muur om mijn hart weg, daar waar ik al dagen aan het bouwen ben geweest. Hij leert mij de wereld te zien zoals hij is. Hij laat me lezen wat ik op dat moment nodig heb. Hij brengt mensen op mijn pad waarmee ik samen kan wandelen. Hij laat me dwars door alle ruis horen wat echte liefde is. Als ik dwaal dan is Hij er om me weer op zijn pad te brengen. Als ik twijfel dan zegt God stop en kom bij mij. Hij laat me grote dingen zien in dromen die ik nu nog niet kan bevatten. Hij laat me geloven in het onzichtbare ook al wil ik alles graag weten. Zijn woord is in alles en iedereen hoorbaar, dit maakt het luisteren ook zo bijzonder. Hij geeft me kracht als ik het niet meer weet. Het is zijn licht dat ik zie als de wereld mij verblind. Het is Zijn zoons leiden wat mij inspireerd. Dwars door alles heen weet hij mij te bereiken. Als ik val dan geeft hij mij zijn hand en tilt me op. God zal altijd meer zijn dan me nu te binnen schiet.

Kanteling

Bedachtzaam zijn voor het wegkwijnen in eigen pijn. Ik ben niet op de wereld gezet om verstoppertje te spelen. Nee ik ben hier ook niet om mezelf in duizend stukken te delen. Ik raap de scherven op en probeer ze aan elkaar vast te lijmen. Maar het heeft geen zin want het beeld blijft gebroken en er zal nooit meer volledig licht op schijnen. Het was niets voor niets gebroken en eerlijk gezegd heb ik die spiegel ook nog zelf gemaakt. Mijn beeld en mijn houvast in wie ik was geworden met al mijn krachten en zwaktes. Soms een vluchtige blik en vervolgens weer lang starend naar dat schepsel dat recht voor me stond. Een mens van vlees en bloed zo open als de rode zee en zo gesloten als een dam. Ik heb me kunnen aanpassen aan de wereld om me heen en heb daar ook de prijs voor moeten betalen. Uiteindelijk voelde ik me geen mens meer en was mijn vlees rot en onbruikbaar. Ik heb mezelf opgeofferd voor mijn omgeving om goedkeuring, verwachtingen en het beeld dat ik van mezelf creëerde. Want dat wat je geeft maakt dat mensen het ook van je verwachten. Ook al had ik ineens niets meer te geven. Toch bleven de vragen komen en ik neem niemand kwalijk voor de verwachtingen. Want mijn leesles hier is dat wat ik zaai zal ik oogsten. Ik begrijp nu heel goed dat wat je op je pad kan geven vanuit volle overtuiging dat dit het het goede is wat je zaait. Als een boom gepland langs een rivier is het mogelijk om het hele jaar door vruchten te geven. In mijn beleving is het nu helemaal geen crisis maar een mogelijkheid om opnieuw te beginnen. God alleen weet waar dit heen leid en ons geloof zal dat zichtbaar maken.

Strength in weakness

Still singing a song
Still thinking me wrong
Still working on strong
Still coming along

Still writing this song
Still thinking you wrong
Still keeping me strong
Still puching it on

Dont get me wrong

Still fighting it strong
Still creating my song
Still loving along
Still knowing whats wrong

Still morning comes along
Still living God strong
Still singing my song
Still moving Him on

Stay strong
loving is coming along
Weakness is coming out strong
He is creating this song

Stay strong
Don’t get me wrong

Weakness makes this song
God is strong

Ambacht

In naam van Jesus bid ik tot U Vader in de hemel

U kent ons zoals een kasseien legger zijn stenen kent.

Elke steen wordt met Uw liefde aangeraakt.

Elke steen heeft zijn schoonheid en kracht in U.

Dank U Vader voor de onuitputtelijke liefde.

Dank U voor alles wat je voor me betekend.

In Jezus naam

Amen

Puzzel van gedachten


De menselijke geest is te vergelijken met een grote puzzel van oneindig veel stukjes. Elke dag bouw jij aan deze puzzel en veelal vind je eenvoudig de hoekjes en leg je de zijkanten met gemak neer. Er vormt zich een raamwerk en binnen die vastigheid bouw je door. In je hoofd heb je een beeld zoals het eindresultaat zou moeten worden en je bouwd nietsverminderd door aan een meesterwerk. Op een gegeven moment wordt de puzzel wat complexer en moeilijker en zijn de puzzelstukjes vaag en donker. Je blijft maar staren en des ter langer je je fixeerd des ter onduidelijker en frustreerender het wordt. De puzzel die zo mooi leek te worden en die je helemaal naar je hand wilde zetten blijkt in zijn eigen schoonheid te verbleken.

Is dit niet hetzelfde als de menselijke zoektocht naar antwoorden?
Zijn we in ons hoofd niet teveel gefocust op dat geen wat ons gerust steld of ons bevestiging geeft? En als dingen niet zo gaan zoals we willen dan raken we gefrustreerd en vervolgens de grip kwijt.

Jesaja 64:8 HTB
En toch, Here , bent U onze vader. Wij zijn de klei en U bent de pottenbakker. Wij zijn allemaal gevormd door uw handen.

Laat toch die puzzel zo nu en dan voor wat het is en wend je tot het geloof. Vertrouw erop dat God jouw schepper en Christus Jezus jouw verlossen is en dat dan je heilige geest niet hoeft te zoeken naar puzzelstukjes die niet te vinden zijn. Want alleen God weet wat het eindresultaat is. Voor de mens is dit niet te bevatten omdat wij leven in een wereld die aan verandering is ontheven.

Psalmen 89:48‭-‬50 HTB
Denk er alstublieft aan dat ik maar een vergankelijk mens ben. U hebt de mensen Zelf geschapen, dus U weet hoe kort zij leven.  Er is immers geen mens die niet zal sterven? Niemand kan toch ontkomen aan het dodenrijk?  Waar zijn nu de blijken van uw genade, Here? U hebt die eens aan ons toegezegd, zelfs met een eed aan David gezworen.

Vanuit mijn doop beleidenis

Mijn zoon van 8 jaar kwam laatst thuis met dit puzzel stuk je, deze heeft hij voor mij gemaakt op de bso. Dit kleine stukje papier overviel me want ik heb laatst een tekst geschreven over “Puzzel der gedachten” en ook tijdens de Alpha cursus ging het ook over puzzelstukken in het geloof. Dit puzzel stukje van mijn zoon voelde zo sterk als teken van God en maakt voor mij iets compleet. Er is zoveel moois gebeurt de afgelopen tijd en ik voel me nu één met de liefde van God. Al dit moois heb ik mogen delen met familie en vrienden die dicht bij mij staan. Ook zijn er veel mooie mensen op mijn pad gekomen die mij ook verder hebben bijgestaan in het geloof. Via mijn zoon sprak mijn Vader en bracht rust.

Kracht in zwakte

Op 4 maart 2018 ben ik gedoopt in naam van Jezus Christus tijdens een onvergetelijke dienst van de stadskerk.

Maar Hij zei tegen mij: “Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent.” Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien.
2 KORINTIËRS 12:9

Met de doop heb ik mij overgegeven aan de wil van God de Vader. Mijn leven aan de hand en wijsheid van Jezus heeft veel verandering teweeg gebracht en nog steeds is er een ommekeer gaande. God heeft mij tot een halt geroepen, ontdaan van de lasten en zonden die ik in mijn leven heb begaan. Het heilige water en de zuivering door de Geest laat me helder zien wat echt is. Met Jezus leef ik in een wereld van ruimte en mogelijkheden precies zoals dit is voorspeld is door de profeten. Nu vermoeidheid mijn geest verzwakt zal mijn geloof niet verzwakken en wend me tot U Heer.


Vandaag heb ik dan ook in al mijn zwakte de juiste stappen weten te zetten op het werk. Het aardse denken in onmogelijkheden en twijfel verscheurd me niet meer, want mijn zwakte is goed en mijn liefde voor U overtreft in alle heiligheid. Ontdoe mij van die zo nu en dan nog klevende lasten zodat ik mijn bediening in alle vertrouwen kan uitvoeren zonder schaam of twijfel. Ik zal mijn werk veranderen en een functie bekleden waarin ik Uw woord volledig kan uitdragen. Ik laat dit aan U over en voel dat U me daar al op aan het voorbereiden bent. Mijn vertrouwen is ongekend groot en die vlakke kristallen zee van ruimte wordt meer en meer een overtuiging.

Uit de troon kwamen bliksemstralen en gerommel en donderslagen. Vóór de troon van God brandden zeven fakkels. Dat zijn de zeven Geesten van God. En vóór de troon lag iets dat leek op een zee van glas, zo helder als kristal.
OPENBARING 4:5‭-‬6 BB

Mijn hart vult zich constant weer met de kracht van Uw liefde.
Ik zal niet wijken voor het kwaad. Samen met Uw zoon zal ik het goede zaaien en oogsten.

Hij antwoordde: “De man die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon.
MATTEÜS 13:37 BB

Als die duif vader, die U mij zond. Als die duif zal ik zijn. Mocht ik vallen dan houd U mij met beide handen vast en gooit me op naar de hemel zodat ik weer in vrede kan vliegen.
Aan U alle eer.
In Jezus naam
Amen

Verwachtingen

Ik verwonder me erover dat veel mensen zich zo afhankelijk opstellen. Binnen de zorg worden mensen veelal afhankelijk gemaakt en vervolgens doen we er alles aan om ze onafhankelijk te maken. Een tegenstrijdigheid die mij laat zien dat ontwikkeling niet mogelijk is zolang je jezelf afhankelijk opstelt in onze wereld. Mits je beperking zodanig is dat ondersteuning van professionals uit de zorg noodzakelijk is.

Zelf zit ik ook wel eens vast in een afhankelijke patroon waar onderliggend een behoefte van bevestiging bekleeft. Het gezien willen worden door een ander werkt in mijn ogen als vergif voor je ziel en vertroebelt het zicht. Zolang je je eigen gevoel aan de kant zet en de wereld achterna gaat hollen, dan geheid raak je opgebrand (burnout). De reden van uitputting ligt volledig bij jezelf, dit omdat je jezelf ook aan de kant hebt gezet voor de goedkeuring van anderen en uiteindelijk afgewezen te worden in dat goede wat je wil uitdragen. Zo gaat het veelal op het werk, privé en sportverenigingen. Maar het probleem ligt dieper in ons aardse systeem. Veel voorkomende reacties zijn frustratie, angst en verwachtingen in een wereld die van jou verwacht nooit tevreden te zijn. Mensen zien mijn harde werken niet en anderen gaan er vandoor met dat mooie idee die je hebt bedacht.

Dit laatste is mij ook overkomen en is jammer genoeg de harde werkelijkheid waar we mee hebben te dealen. De wereld verhard en dit maakt mensen ook harder waardoor er vanuit jaloezie en egoïsme gehandeld wordt. Zelf heb ik dit ook aan de lijve ondervonden en heeft mijn kijk op mensen veranderd. Ik was boos, gefrustreerd maar vooral verdrietig omdat ik in eigen ogen had gefaald en in de steek was gelaten. Mijn pijn lag hem meer in het idee dat andere mensen zo meedogenloos kunnen zijn en dat dit vervolgens ook nog (zoals ik vertroebelt zag) beloning opleverde. Wel was alleen ik de enige die in verwarring achterbleef en darbij een last ging dragen omdat dat geweldig idee of project uit handen was geglipt.

Maar boos worden, verwachtingen hebben en gefrustreerd in pijn achterblijven dat is toch niet wat je jezelf toewenst? Of laat staan een ander toewenst? Het gaat veelal mis bij onze persoonlijke verwachtingen en de verwachtingen die we op de wereld projecteren. Ik moet dit bereiken om gezien te worden en mensen moeten zo met mij omgaan zodat ik geen last van ze heb. Egocentrisch en dwangmatig beschreven, maar dit is wat de maatschappij van ons verlangd.

Ik heb mezelf de vraag gesteld; Hoe kan ik dankbaar zijn en uitgaan van eigen kracht?
Sinds ik besef dat God mijn vader is bekijk ik mijn leven ook vanuit zijn perspectief. Dankbaar zijn is in mijn ogen; zien wat je gegeven is in dit leven en niet God of jezelf voorbij te streven. Het enige wat God van mij verlangd is in rust en liefde te leven, hier vervult hij mijn hart elke dag weer met kracht en geborgenheid. In al mijn zwakte is de kracht van God zichtbaar. Zo ben ik gedoopt en zo dien ik mijn Vader. Elke dag kunnen we als mens keuzes maken en ik verlang er zo naar dat veel meer mensen hun keuzes maken vanuit de liefde van God. Ik hoor, zie en voel veel leed bij de jongeren waar ik mee werk. Ze rennen weg voor de wereld en schamen zich om wie ze zijn.

Laat me er voor hen zijn Heer zodat zei ook vanuit hun angst en zwakte in contact komen met U. Uw zoon heeft het voor gedaan en is ook voor ons aan het kruis gestorven. Leren van Hem geeft geestelijke wijsheid en rust in alle chaos in de wereld en onze gedachten.
Bevrijd jezelf van verwachtingen.