Terug naar de essentie

De wereld zal doordraaien, dit zelfs dwars door het gekraak van de kraaien. Mijn blik blijft op die duivin die daalt en stijgt zonder angst. Mijn adem voor U is het langst, daar waar de wereld mij soms kan doen verstikken in overvoed. Dwars door al die leegte blijft U goed. Aardse liefde gaat voorbij in een vlucht en vervalt weer in een onaangename stilte. Een onaangename kilte verraad de leugens en openbaard de waarheid. Het blijft een strijd van aantrekking en afstoten. Maar God in het hier en nu voel ik me uit alle onwaarheden bevreid. Nu zie ik het onderscheid in UW liefde en de liefde hier op aarde. Het verblind me niet meer, er is geen zweer. De sluimering is weg en het vuur brand met verlangen. Geen angst om belangen van verwachtingen waar ik geen zekerheid aan kan hangen. U bleef me aangeven moed te houden in de liefde en het is Uw liefde die blijft openbaren. Mijn strijd om erkenning en gezien te worden is voorbij. Ik wordt gezien en erkend in dat wat ik geef vanuit Uw woord. Ik blijf U liefhebben ook al als de wereldse liefde mijn hart doorboord.

Advertentie

A yesterday thing

Now my love is gone
No more weaking up next to her
Yes yesterday was wrong
Now I am know for sure

She is a yesterday thing
A yesterday thing
She is my yesterday thing
Yust let me sing

Now she left me for my mood
Never comming back again
Yes yesterday was good
Now I have to cut the chain

She is a yesterday thing
A yesterday thing 
She is my yesterday thing
Playing this string

I will walk a nother way
And never going back
Yesterday was yesterday
Now I have to find my track

I am a yesterday thing
Yust a yesterday thing
Cutting this string 

She is a yesterday thing (repeat)
A yesterday thing
A yesterday thing

Strijdbaar verlangen

Dwars door de zee
Dwars door de storm
Met U ga ik mee
U kneed me in vorm
Dwars door de tranen
Dwars door de pijn
U zal een weg banen
Met U zal ik zijn
Dwars door de dwaling
Dwars door de angst
Met Uw heilige zalving
Eerlijkheid duurt het langst
Dwars door de jaren
Dwars door de tijd
Uw liefde zal openbaren
Alles door U geleid

Dwars door alles heen
Vader!
Dwars door alles heen

Vluchtig

Gedachten zijn lucht
Op het moment een heldere feit en de volgende dag een dwalende zucht.
Het komt en gaat zoals het in de geschriften staat geschreven.

Alles duurt maar even.
Alles heeft zijn tijd.
De vruchten van het leven
De momenten dat je lijd
Voor alles is er een moment
Vóór alles is een reden
De vreugde die je kent
De pijn uit het verleden

Gedachten in een zucht
Soms vol van verwondering en voor je het weet als een angstige vlucht.
Het is de leegte die we onder de zon ervaren.
Het is de verblinding voor de waarheid
De kracht van God is niet te evenaren
We kunnen niet leven in spijt
Zijn adem gaf ons leven
Als een zachte koele wind
Hij zal Zijn liefde blijven geven
Als een Vader geeft om zijn kind
Houd moed en verwacht
Blijf hopen op Zijn terugkeer
Als een dief in de nacht
Dank Hem elke dag weer

Gedachten zijn lucht
En zucht………………..

Uit liefde

Gedachten razen door mijn hoofd
Zo onaangenaam verdoofd

Verloren in twijfel zonder woorden

In een zee van angst, dat dijt maar door

Wat is toch die onduidelijkheid waar ik me aan stoor?

Overvallen door leegte die ik niet bevat

*

Een zwijgzaam gat

*

Door stormvloed bevlogen wordt kracht weggezogen als licht vervaagt in een grijze mist van ongeloof

Uitgeblust in de branding verraad het mulle zand die naderende kust

De zwaarte van de golven weegt

Diepte verzuipt en leegt

Het zwarte van de nacht heerst door zwak verlichte straten

God; Moet ik haar verlaten?

Belangen verscheuren de werkelijkheid in onverklaarbaar verlangen

Een weggestopt verleden bestijgt het toneel

Het laat niets heel

De duivin

De dag ontwaakt in schoonheid
Een gebed dat bevrijdt

Mijn blik wordt geleid naar een duivin tussen pas gesnoeide takken

En vraag me af: hebben duiven ook net als ons hun ongemakken?

Deze duif twijfelt niet over morgen
Ze zit moedig en zonder zorgen

Ze treurt niet over wat is geweest
Maar zit vredig en onbevreesd

Door donkere vogels worden we in dit moment verstoord
In rust zoekt ze een veilig oord

Ze twijfelt niet over het eten morgen
Maar vliegt voldaan en zonder zorgen

Ze treurt niet omdat ze weg is geweest
Ze zweeft voorbij zo onbevreesd

Dan daalt ze weer richting aarde
Terug naar waar ze baarde

Deze duivin twijfelt niet over haar bestemming
Ze daalt liefdevol en zonder remming

Ze treurt niet om wat is gedaan
Maar daalt vredig en zonder schaam

De hemel breekt open en….
Waar is nu die duif gebleven?

De storm

Er woedde een storm

Van angst en frustratie
Op het werk en in de relatie

Er woedde een storm

Van onzekerheid en pijn
Mijn hoofd raakte vol en ik voelde me klein

Er woedde een storm

Van duistere kracht
Het donker overheerste en had de wereld in zijn macht

Er woedde een storm

En daar de ochtend scheen zijn licht
Alles werd weer helder en veranderde mijn zicht

Er woedde een storm

Er woedde een storm

God’s helende handen kneden me weer terug in zijn vorm

Er woedde een storm

Een storm van verandering
De storm van mijn bediening

Er woedde een storm

Een heilige storm
De storm van liefde