Overvloed

Mijn hart gaat te keer en een enorme kracht gonst door mijn lichaam en geest. Wat een super fijn gevoel en toch ook voel ik direct daar die twijfel dat mijn verlichte gevoel wat bedaard. Maar is dit niet de essentie van het leven om de balans te behouden tussen hoog en laag, drukte en rust. Steeds vaker voel ik God zijn aanwezigheid krachtig en sterk dichtbij. In deze openbarende momenten krijgen alle lege puzzelstukken zonder kleur ineens hun licht, vorm en betekenis. Dat wat vaag en ongrijpbaar was, dat wordt helder en komt volmaakt binnen in al Zijn schoonheid. De schrik van mijn eigen menselijk verstand schiet dan ook in die twijfel, dit blijft een normale reactie. Maar wat ik me vooral besef is de overvloed die mij geschonken wordt, dat het geven van Gods liefde alleen maar groei veroorzaakt. We hebben allemaal onze ingeslepen patronen waardoor we vervreemd raken en ronddwalen als verloren schapen. God geeft me de inzicht en kracht om dat dwalende te herkennen en vooral te benoemen.

Hij wijst mij niet op mijn fouten maar laat me zien wat echt is. Mijn taak is nederig in rust dankbaarheid tonen voor Zijn verbintenis.

Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want Hij geeft overvloedig omdat Hij Zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom.
FILIPPENZEN 4:19 BB